Reglementen

1. Er wordt gespeeld volgens het na-ijlend Zwitsers. Ronde 1 t/m 6 wordt ingedeeld op basis van de te verwachten uitslag. De laatste ronde wordt gespeeld op basis van de actuele stand.

2. Het speeltempo bedraagt 15 minuten per persoon per partij.

3. De speler met de hoogste rating dient aan bord 1 te zitten, als er maar één speler een rating heeft dan dient deze speler aan bord 1 te zitten. Indien beide spelers geen rating hebben dan mogen zij zelf bepalen wie op bord 1 plaats neemt. De bordvolgorde dient wel het hele toernooi hetzelfde te zijn.

4. De indeling en stand geschieden op basis van bordpunten.

5. Bij gelijk eindigen in bordpunten wordt eerst gekeken naar de matchpunten. Indien deze ook gelijk zijn, wordt het prijzengeld gedeeld.

5. Inschrijfgeld en prijzen zijn per duo.

6. Uitslagen dienen door 1 van de spelers door gegeven te worden aan de organisatie. Indien een uitslag ontbreekt heeft de organisatie het recht 0-0 in te vullen. Duo’s zijn zelf verantwoordelijk om een ingevulde score te controleren op het uitslagenformulier. De organisatie is niet verantwoordelijk voor door de spelers foutief ingevulde uitslagen.

7. De nieuwe indeling wordt voor de start van een nieuwe ronde in iedere kroeg opgehangen.

8. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.